Stare civilă

Transcrierea (înregistrarea actelor de stare civilă întocmite în străinătate) - Naștere

Stare civilă

Transcrierea (înregistrarea actelor de stare civilă întocmite în străinătate) - Căsătorie

Stare civilă

Transcrierea (înregistrarea actelor de stare civilă întocmite în străinătate) - Deces

Stare civilă

Cerere privind transcrierea actelor de stare civilă ale cetățenilor români întocmite în străinătate

Stare civilă

Actele necesare pentru stabilire filiație

Stare civilă

Acte necesare pentru rectificarea actelor de stare civilă

Stare civilă

Acte necesare pentru completarea actelor de stare civilă

Stare civilă

Actele necesare înregistrării decesului în cazul încetării din viață a unui cetățean străin

Stare civilă

Ortografiere (Scrierea în limba maternă a numelui de familie și /sau a prenumelui)

Stare civilă

Schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și/sau a prenumelui

Stare civilă

Înscrierea mențiunilor de schimbare a numelui de familie și/sau a prenumelui înregistrate în străinătate

Stare civilă

Înregistrarea unei căsătorii încheiate și desfăcute în străinătate

Stare civilă

Desfacerea unei căsătorii înregistrate în România în baza unei hotărâri judecătorești pronunțate în străinătate

Stare civilă

Actele necesare pentru înregistrarea unei căsătorii încheiate și desfăcute în străinătate

Stare civilă

Actele necesare pentru eliberarea dovezii de celibat

Stare civilă

Transcrierea actelor de stare civila pentru cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române

Stare civilă

Actele necesare pentru eliberarea adeverinței de înhumare (deces produs în străinătate)

Stare civilă

Actele necesare înregistrării decesului când acesta se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru

Stare civilă

Acte necesare pentru înregistrarea adopției (care se depun la primăria locului de domiciliu al adoptatorilor/adoptatorului)

Stare civilă

Actele necesare pentru tăgada paternității

Stare civilă

Actele necesare pentru recunoașterea paternității

Stare civilă

Actele necesare pentru încuviințare purtare nume

Stare civilă

Actele necesare pentru înregistrare nou născut

Stare civilă

Eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă (naștere, căsătorie, deces)

Stare civilă

Actele necesare pentru eliberarea certificatului de naștere (în locul celui furat, distrus sau pierdut)

Stare civilă

Actele necesare pentru eliberarea certificatului de căsătorie (în locul celui furat, distrus sau pierdut)

Stare civilă

Acte necesare pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soților

Stare civilă

Actele necesare la înregistrarea căsătoriei (pentru cetățenii români cu domiciliul în România)

Stare civilă

Actele necesare la înregistrarea căsătoriei (când unul dintre viitorii soți este cetățean străin)

Stare civilă

Actele necesare la înregistrarea căsătoriei (când unul dintre soți este cetățean român cu domiciliul în străinătate)

Stare civilă

Acte necesare pentru înregistrarea decesului

Stare civilă

Actele necesare pentru eliberarea certificatului de deces (în locul celui furat, distrus sau pierdut)

Stare civilă