Înregistrarea unei căsătorii încheiate și desfăcute în străinătate

PRECIZĂRI:

- Dacă certificatul de căsătorie şi sentinţa de divorţ sunt emise de un stat membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;

- Dacă certificatul de căsătorie şi sentinţa de divorţ sunt emise de un stat care nu este membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să fie supralegalizată;

- Dacă certificatul de căsătorie şi sentinţa de divorţ sunt emise de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică aceasta este scutită de apostilare sau supralegalizare.

Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.

- Cererea se depune la primaria care are în păstrare actul de nastere al soţului care solicită înscrierea menţiunilor de căsătorie şi de desfacere a căsătoriei încheiate în străinătate, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

Modelul de procură se poate obţine de la Ghişeu transcrieri şi schimbări nume - Camera E 84.

  • Certificatul de căsătorie străin, în original;
  • Traducerea în limba română, legalizată a sentinței de divorț străine;
  • Sentința de divorț străină, în original;
  • Sentința de divorț străină, în original;
  • Declarația pe proprie răspundere, autentificată, cu privire la numele de familie pe care l-a purtat în timpul și după desfacerea căsătoriei.