Acte necesare pentru înregistrarea adopției (care se depun la primăria locului de domiciliu al adoptatorilor/adoptatorului)

PRECIZĂRI:

- Cererea însoțită de documentele mai jos menționate se depune la Ghişeu naşteri-camera E 71.

- Sentința civilă în original cu ștampila de rămasă definitivă care trebuie să conțină toate datele necesare întocmirii actului de naștere

- Certificatul de naștere al adoptatului, în original;

- Certificate de naștere şi căsătorie ale adoptatorilor, în original;

- Actele de identitate ale părinților adoptatori, în original;