Acte necesare pentru înregistrarea decesului

Precizări:

- Declaraţia se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei.

- Nedeclararea decesului în termenul prevăzut de lege constituie contravenție la regimul actelor de stare civilă și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

Notă: Înaintea declarării decesului vă recomandăm să fotocopiaţi certificatul medical constatator al decesului, întrucât acest document reprezintă documentul primar care stă la baza înregistrării actului de deces şi, drept urmare, nu se mai pot elibera ulterior, (după înregistrare).

  1. Certificat medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul, în original;
  2. Actul de identitate al persoanei decedate, în original;
  3. Livretul militar sau adeverinţa de recrutare (ptr. persoane până la vârsta de 60 ani), în original;
  4. Certificatul de naştere al persoanei decedate, în original şi copie;
  5. Certificatul de căsătorie al persoanei decedate, în original;
  6. Actul de identitate al persoanei care declară decesul, în original;