Actele necesare la înregistrarea căsătoriei (pentru cetățenii români cu domiciliul în România)

Precizări:

- Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reședință al unuia dintre ei. Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 11 zile calendaristice, termen  în care se cuprinde atât ziua când a fost făcută declarația de căsătorie cât și ziua în care se oficiază căsătoria*.

Astfel, căsătoriile se oficiază în zilele de: joi, vineri și sâmbătă.

Căsătoriile în zilele de sâmbătă se oficiază numai în baza programării prealabile online.

Actele necesare şi declaraţia de căsătorie se depun în zilele de :

- luni: orele : 9:00 - 13:30
- marţi: orele : 9:00 - 13:30
- miercuri: orele : 9:00 - 13:30.

  • Actele de identitate, în original;
  • Certificatele de naştere, în original;
  • Certificatele medicale privind starea sănătăţii (prenupţiale), în original - valabile 14 zile;
  • Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare (dacă este cazul).  Aceste acte pot fi:
    a) certificatul de deces al fostului soţ,  în original;
    b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original;
    c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei, în original;