Eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă (naștere, căsătorie, deces)

Cererea pentru eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă în cauză sau la primăria de domiciliu a solicitantului.

Cererea se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială autentificată de un notar public din România sau din străinătate.

1. Extras de NAȘTERE multilingv:
- actul de identitate al solicitantului, în original;
- procura specială, în original și traducere legalizată (după caz).

2. Extras de CĂSĂTORIE multilingv:
- actul de identitate al solicitantului, în original;
- procura specială, în original și traducere legalizată (după caz).

3. Extras de DECES multilingv:
- actul de identitate al solicitantului, în original;
- dovada gradului de rudenie(copie certificat de naștere și căsătorie solicitant);
- procura specială, în original și traducere legalizată (după caz).

Model de procură:

Persoana care împuternicește
- Numele și prenumele (așa cum este în paşaport sau în actul de identitate);
- Domiciliul sau reședința din străinătate (ţara , oraș , str. , nr.) sau din țară;
- Nr. pașaportului sau a actul de identitate.

Persoana care este împuternicită
- Numele și prenumele (așa cum este în actul de identitate - B.I./C.I.);
- Domiciliul (adresa completă: localitatea , Str. , Nr. , Bl. Ap.);
- Seria și Nr. actului de identitate.

Conținutul procurii
Să solicite la Primăria Municipiului Sibiu , Serviciul Stare Civilă, eliberarea unui extras multilingv de naștere, căsătorie, deces(după caz) privind pe ....................................
Menționez că m-am născut, m-am căsătorit, a decedat (după caz) în localitatea ...........la data de ............

Procura se poate redacta:
1. La Ambasada României sau Consulatul Român din țara unde se află cetățeanul român la data solicitării;
2. La un notar din străinătate, cu aplicarea Apostilei Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961;
3. La un notar din România.

Procura dată la notar în străinătate, va fi tradusă și legalizată la notar în România.