Acte necesare pentru completarea actelor de stare civilă

  • Sentință civilă în original cu ștampila de rămasă definitivă și irevocabilă;
  • B.I./C.I./Pașaport(C.R.D.S.)/Pașaport străin al solicitantului;
  • Certificate de stare civilă, în original.