Transcrierea (înregistrarea actelor de stare civilă întocmite în străinătate) - Deces

DECES

PRECIZĂRI:

- Dacă certificatul de deces este emis de un stat membru al Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;

- Dacă certificatul de deces este emis de un stat care nu este membru al Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să fie supralegalizată;

- Dacă certificatul de deces este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică aceasta este scutită de apostilare sau supralegalizare.

Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.

- Extrasul de deces multilingv - FORMULARUL C, nu se spralegalizează și nu se traduce.

- Cererea de transcriere se depune la primăria de domiciliu a persoanei care solicită transcrierea sau la primăria ultimului domiciliu a persoanei decedate, personal sau prin împuternicit cu procură specială. Modelul de procură se poate obţine de la Ghişeu transcrieri şi schimbări nume - Camera E 84.

  1. Certificatul de deces emis de autoritățile străine, în original;
  2. Traducerea în limba română legalizată a certificatului de deces străin;
  3. Act de identitate al persoanei decedate, în original;
  4. Certificat de naștere al persoanei decedate, în original;
  5. Certificat de căsătorie al persoanei decedate (dacă este cazul), în original;
  6. Act identitate persoană împuternicită (dacă este cazul), în original;