Transcrierea actelor de stare civila pentru cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ
Pentru cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi care NU au avut niciodată domiciliul în România


 • TRANSCRIEREA ACTULUI DE NAȘTERE


ATENȚIE!

Cererile se depun PERSONAL de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România. Termenul de soluționare a dosarelor este de 60 de zile.

ATENTIE!

Minorii care au vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani depun cererea de transcriere în nume propriu asistat de reprezentantul legal (cetățean român)


 • TRANSCRIEREA ACTULUI DE CĂSĂTORIE


ATENȚIE!

Cererile se depun PERSONAL de către soțul care a redobândit sau cărora i s-a acordat cetăţenia română, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România. Termenul de soluționare a dosarelor este de 60 de zile.

 • TRANSCRIEREA ACTULUI DE NAȘTERE

     a) În cazul persoanelor cu vârsta peste 18 ani care au redobândit cetățenia română, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:

 1. Dovada redobândirii cetățeniei române (Certificat de cetățenie) - în original;
 2. Certificat de naștereîn original; Certificatul de naștere emis în limba rusă va fi însoțit de traducerea în limba română legalizată de un notar public;
 3. Cartea de identitate și pașaportul solicitantuluiîn original;
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) - în original;


     b) În cazul copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani și sunt trecuți în certificatul de cetățenie al părinților, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:

 1. Dovada redobândirii cetățeniei române (Certificat de cetățenie în care să fie specificat și numele minorului și data nașterii acestuia) - în original;
 2. Certificat de naștere minorîn original; Certificatul de naștere emis în limba rusă va fi însoțit de traducerea în limba română legalizată de un notar public;
 3. Certificatele de naștere, cărțile de identitate și pașapoartele părințilorîn original;
 4. Certificatul de căsătorie al părinților (dacă este cazul) - în original;


 • TRANSCRIEREA ACTULUI DE CĂSĂTORIE
 1. Dovada redobândirii cetățeniei române (Certificat de cetățenie) - în original;
 2. Certificat de căsătorieîn original; Certificatul de căsătorie emis în limba rusă va fi însoțit de traducerea în limba română legalizată de un notar public;
 3. Certificatele de naștere ale soțilorîn original;
 4. Cărțile de identitate și pașapoartele soțilorîn original;
 5. Convenția matrimonială încheiată în străinătate, (simplă/apostilată/supralegalizată, original și traducere legalizată. În situația în care soții nu dețin așa ceva vor prezenta o declarație notarială privind legea aplicabilă regimului matrimonial; dacă legea aplicabilă este legea română, atunci trebuie precizat și regimul matrimonial ales).