Actele necesare pentru recunoașterea paternității

Recunoaşterea făcută la înregistrarea naşterii sau ulterior de tatăl copilului născut în afara căsătoriei se face după cum urmează:

a) prin declaraţia scrisă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa numarul 41, dată in faţa ofiţerului de stare civilă;
b) prin înscris autentic, în faţa notarului public sau a instanţei judecătoreşti;
c) prin testament.

Declaraţia de recunoaştere a unui copil din afara căsătoriei autentificată se poate depune, după înregistrarea naşterii, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu, care o va trimite la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere al celui recunoscut, pentru a se face menţiunea de recunoaştere pe marginea actului respectiv.

Declaraţia de recunoaştere făcută de un cetăţean străin se depune, personal sau prin împuternicit cu procură specială, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere al celui recunoscut.

În cazul recunoaşterii prin testament, persoana interesată depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu o copie legalizatã, în extras, a testamentului, cuprinzând textul prin care se face recunoaşterea.

Menţiunea de recunoaştere poate fi înscrisă şi din oficiu, în baza comunicării biroului notarial care a efectuat autentificarea declaraţiei sau a testamentului.


Notă: În cazul părintelui cetățean străin, vă rugăm să vă adresați Ghișeului-Proceduri Speciale- Camera E80 sau la tel. 0269/208991.

Actele necesare în cazul recunoașterii în fața ofițerului de stare civilă, ulterioară înregistrării nașterii:

1. Actele de identitate ale părinților, în original;
2. Certificatele de naștere ale părinților, în original;
3. Certificatul de naștere al minorului, în original;