Transcrierea (înregistrarea actelor de stare civilă întocmite în străinătate) - Naștere

NAȘTERE

PRECIZĂRI:

- Dacă certificatul de naştere este emis de un stat membru al Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;

- Dacă certificatul de naştere este emis de un stat care nu este membru al Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să fie supralegalizată;

- Dacă certificatul de naştere este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică aceasta este scutită de apostilare sau supralegalizare;

Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.

- Extrasul de naștere multilingv - FORMULARUL A, nu se spralegalizează și nu se traduce.

- Cererea de transcriere se depune la primăria de domiciliu a părintelui care solicită transcrierea, personal sau prin împuternicit cu procură specială. Modelul de procură se poate obţine de la Ghişeu transcrieri şi schimbări nume-Camera E 84.

  1. Certificatul de naştere emis de autorităţile străine, în original;
  2. Traducerea în limba română legalizată a certificatului de naştere străin;
  3. Certificate de naştere părinţi, în original;
  4. Acte de identitate părinţi, în original;
  5. Certificat de căsătorie părinţi (dacă este cazul), în original;;
  6. Act identitate persoană împuternicită (dacă este cazul), în original;;