Actele necesare pentru eliberarea certificatului de naștere (în locul celui furat, distrus sau pierdut)

PRECIZĂRI:
- Cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de naştere sau la primăria de domiciliu a petiţionarului, personal sau prin împuternicit cu procură specială.
- Procura dată la notar în străinătate trebuie să fie apostillată sau supralegalizată, după caz, iar traducerea acesteia să fie autentifică de către un notar din România;
- Modelul de procură se poate obţine de la Ghişeu naşteri - camera E 71.
Pierderea sau deteriorarea certificatului de naștere constituie contravenție la regimul actelor de stare civilă și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

  • Actul de identitate, în original;
  • Vechiul certificat de naștere, în original (în caz de deteriorare);
  • Procură specială/împuternicire avocațială, în original (în cazul solicitării certificatului prin împuternicit).