Actele necesare pentru înregistrare nou născut

Notă: Pentru părinți cetățeni străini, vă rugăm să vă adresați Ghișeului - Nașteri - Camera E71 sau la tel. 0269/208842.


Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

- 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;

- 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;

-24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.

PRECIZĂRI:
- După împlinirea termenului de 30 de zile dar nu mai târziu de un an de la naștere, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea Primarului Mun.Sibiu.
- După trecerea a unui an de la data nașterii, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea Primarului Mun.Sibiu precum și cu avizul conform al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu.
Nedeclararea nașterii în termenul prevăzut de lege constituie contravenție la regimul actelor de stare civilă și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

1. Certificatul medical constatator al naşterii, în original;

2. Certificatele de naştere ale părinţilor, în original;

3. Certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă sunt căsătoriţi), în original;

4. Actele de identitate ale părinţilor, respectiv ale declarantului naşterii, în original;

5. Livretul de familie pentru a se înregistra nou născutul (pentru cei care îl dețin și numai pentru cei cu domiciliul în Mun. Sibiu);