Transcrierea (înregistrarea actelor de stare civilă întocmite în străinătate) - Căsătorie

CĂSĂTORIE


PRECIZĂRI:

- Dacă certificatul de căsătorie este emis de un stat membru al Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;

- Dacă certificatul de căsătorie este emis de un stat care nu este membru al Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să fie supralegalizată;

- Dacă certificatul de căsătorie este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică aceasta este scutită de apostilare sau supralegalizare.

Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.

- Extrasul de căsătorie multilingv-FORMULARUL B, nu se spralegalizează și nu se traduce.

- Cererea de transcriere se depune la primăria de domiciliu a soţului care solicită transcrierea, personal sau prin împuternicit cu procură specială. Modelul de procură se poate obţine de la Ghişeu transcrieri şi schimbări nume-Camera E 84.

  1. Certificatul de căsătorie emis de autoritățile străine, în original;
  2. Traducerea în limba română legalizată a certificatului de căsătorie străin;
  3. Certificate de naștere soți, în original;
  4. Acte de identitate soți, în original;;
  5. Act identitate persoană împuternicită (dacă este cazul) , în original;
  6. Declarațiile soților, autentice, cu privire la numele de familie pe care îl poartă în timpul căsătoriei, dacă în certificatul de căsătorie străin nu se menționează acest lucru;
  7. Declarațiile soților, autentice, din care să rezulte, care este legea aplicabilă regimului matrimonial, așa cum aceasta a fost stabilită în raport cu autoritățile locale competente la încheierea căsătoriei.