Ortografiere (Scrierea în limba maternă a numelui de familie și /sau a prenumelui)

PRECIZĂRI:

- Cererea se depune personal la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu ori direct la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la sediul primăriei care are în păstrare actul de stare civilă.

  • Certificate de naştere şi/sau căsătorie, în original;
  • Actul de identitate, în original;
  • Declarația traducătorului autorizat dată în fața unui notar public cu privire la traducerea sau ortografierea în limba maternă a numelui de familie și/sau a prenumelui, în original.