Actele necesare pentru eliberarea adeverinței de înhumare (deces produs în străinătate)

I. Decesul a fost înregistrat la autoritățile locale din străinătate sau la ambasada /oficiul consular de carieră al României și a fost eliberat certificatul de deces :


a) Decesul a fost înregistrat la autoritățile locale din străinătate:


- Certificatul de deces in original eliberat de autoritățile locale din străinătate;

- Traducere în limba română legalizată la notar în România a certificatului de deces străin;

- Actul de identitate al declarantului, în original.


Notă: Extrasul de deces multilingv - FORMULARUL C, nu se supralegalizează și nu se traduce.


b) Decesul a fost înregistrat la ambasada /oficiul consular de carieră al României:


- Certificatul de deces in original eliberat de ambasada /oficiul consular de carieră al Românieiîn original;

- Certificatul de decesîn original;

- Actul de identitate al declarantului, în original.

.


II. Nu a fost eliberat certificatul de deces sau decesul nu a fost înregistrat în străinătate:


- Adeverință eliberată de Parchet prin care se aprobă înhumarea sau incinerareaîn original;

Pașaportul mortual/adeverință privind decesul, emise de autoritățile din străinătateîn original;

- Actul de identitate al declarantului, în original.