Schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și/sau a prenumelui

PRECIZĂRI:

Cererea se depune la primaria de domiciliu sau ultimul domiciliu avut în ţară a solicitantului(în cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate), personal sau prin împuternicit cu procură specială.

Modelul de procură se poate obţine de la Ghişeu transcrieri şi schimbări nume-Camera E 84.

I. Cererea pentru publicarea schimbării numelui de familie/prenumelui în Monitorul Oficial se va întocmi de titular sau persoana împuternicită la Serviciul de Stare Civilă al primăriei locului de domiciliu , la care se vor atașa următoarele documente justificative:

 • Certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui de familie /prenumelui, în original;
 • Acordul celuilalt soț, dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă pentru schimbarea numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei, în original;
 • Încuviințarea instanței de tutelă, dacă solicită tutorele sau în cazul în care părinții nu se înțeleg cu privire la numele de familie/prenumele pe care urmează să-l poarte minorul, în original;
 • Acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă pentru schimbarea numelui de familie/prenumelui minorului în cazul în care cererea se face numai de către un singur părinte, în original.

II. Cererea pentru aprobarea schimbării numelui de familie/prenumelui se va întocmi de titular sau persoana împuternicită la Serviciul de Stare Civilă al primăriei locului de domiciliu , la care se vor ataşa următoarele documente justificative:

 • Actul de identitate și certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui de familie/prenumelui, în original;
 • Un exemplar al Monitorului Oficial al României, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
 • Dacă este cazul, consimțământul persoane a cărui nume se solicit a fi purtat dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă, în original;
 • Dacă este cazul, încuviințarea instanței de tutelă, dacă solicită tutorele sau în cazul în care părinții nu se înțeleg cu privire la numele de familie/prenumele pe care urmează să-l poarte minorul, în original;
 • Acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă pentru schimbarea numelui de familie/prenumelui minorului în cazul în care cererea se face numai de către un singur părinte, în original;
 • Certificat de cazierul judiciar, pentru solicitanții care au împlinit vârsta de 14 ani;
 • Orice alte documente pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale;
 • Procura specială și copia actului de identitate al împuternicitului, în cazul în care schimbarea numelui este solicitată prin împuternicit cu procură specială.