Actele necesare pentru încuviințare purtare nume

Copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită.

În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, copilul, prin acordul părinţilor, poate lua numele de familie al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia ulterior sau numele reunite ale acestora.

Noul nume de familie al copilului se declară de către părinţi, împreună, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care a fost înregistrată naşterea.

Notă: În cazul păritelui cetățean străin, vă rugăm să vă adresați Ghișeului- Proceduri Speciale- Camera E80 sau la tel.0269/208991.

  • Actele de identitate ale ambilor părinţi, în original;
  • Certificatul de naştere al minorului, în original.