Actele necesare pentru stabilire filiație

  • Sentință civilă în original cu ștampila de rămasă definitivă și irevocabilă;
  • Certificat de naștere al minorului, în original;
  • Certificatele de naștere ale părinților în original;
  • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/ Paşaport străin ale părinţilor.