Actele necesare la înregistrarea căsătoriei (când unul dintre soți este cetățean român cu domiciliul în străinătate)

Precizări:

- Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reședință al unuia dintre ei. Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 11 zile calendaristice, termen  în care se cuprinde atât ziua când a fost făcută declarația de căsătorie cât și ziua în care se oficiază căsătoria*.

Astfel, căsătoriile se oficiază în zilele de: joi, vineri și sâmbătă.

Căsătoriile în zilele de sâmbătă se oficiază numai în baza programării prealabile online.

Actele necesare şi declaraţia de căsătorie se depun în zilele de :

- luni: orele : 9:00 - 13:30
- marţi: orele : 9:00 - 13:30
- miercuri: orele : 9:00 - 13:30.

Actele necesare pentru cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate

  • Paşaport românesc pe care să fie trecută menţiunea că are domiciliul în străinătate, în original;
  • Certificatul de naştere, în original;
  • Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere legalizată în limba română, în oroginal;
  • Acte în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul. Aceste acte pot fi:
    - certificatul de deces al fostului soţ, în original;
    - sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original;
  • Certificatul medical privind starea sănătăţii (prenupţial) - valabil 14 zile, în original.