Înscrierea mențiunilor de schimbare a numelui de familie și/sau a prenumelui înregistrate în străinătate

PRECIZĂRI:

- Dacă actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui este emis de un stat membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acesta trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;

- Dacă actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui este emis de un stat care nu este membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acesta trebuie să fie supralegalizat;

- Dacă actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acesta este scutit de apostilare sau supralegalizare;

Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.

- Cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă pe care urmează să fie înscrisă menţiunea de schimbare nume, personal sau prin împuternicit cu procură specială sau imputernicire avocațială.

Modelul de procură se poate obţine de la Ghişeu transcrieri şi schimbări nume-Camera E 84.

- Actul emis de autoritățile străine privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui, în original;

- Actul străin, în original;

- Traducere în limba română legalizată a actului străin;

- Pașaport străin emis pe noul nume de familie și/sau prenume, , în original.