Actele necesare înregistrării decesului când acesta se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru

Precizări:

- Declaraţia se face în termen de 3 zile de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.

- Nedeclararea decesului în termenul prevăzut de lege constituie contravenție la regimul actelor de stare civilă și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 150.

Notă: Înaintea declarării decesului vă recomandăm să fotocopiaţi certificatul medical constatator al decesului, întrucât acest document reprezintă documentul primar care stă la baza înregistrării actului de deces şi, drept urmare, nu se mai pot elibera ulterior, (după înregistrare), copii xerox.

  1. Certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul, în original;

  2. Dovadă eliberată de Poliție sau Parchet din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces precum și aprobarea înregistrării decesului peste termenul legal;
  3. Proces verbal întocmit de medic în cazul cadavrului neidentificat;
  4. Actul de identitate al persoanei decedate, în original;
  5. Livretul militar sau adeverința de recrutare(ptr. persoane până la vârsta de 60 ani), în original;
  6. Certificatul de naștere al persoanei decedate, în original;
  7. Certificatul de căsătorie al persoanei decedate, în original;
  8. Actul de identitate al persoanei care declară decesul, în original;