Actele necesare înregistrării decesului în cazul încetării din viață a unui cetățean străin

  1. Certificat medical constatator al decesului, întocmit și semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul, în original;
  2. Pașaportul/carnetul de identitate/legitimație provizorie a persoanei decedate.
  3. B.I./C.I./Pașaport românesc (CRDS) /pașaport străin a persoanei care declară decesul.