Actele necesare pentru eliberarea certificatului de deces (în locul celui furat, distrus sau pierdut)

PRECIZĂRI:

- Cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de deces sau la primăria de domiciliu a petiţionarului, personal sau prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocațială.

- Procura dată la notar în străinătate trebuie să fie apostillată sau supralegalizată, după caz, iar traducerea acesteia să fie autentifică de către un notar din România;

- Modelul de procură se poate obţine de la Ghişeu decese-camera E 79.

- 
Pierderea sau deteriorarea certificatului de deces constituie contravenție la regimul actelor de stare civilă și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

  1. Actul de identitate, în original;
  2. Vechiul certificat de deces, în original (în caz de deteriorare);
  3. Dovada gradului de rudenie (certificate de stare civilă);
  4. Procură specială/împuternicire avocațială, în original (în cazul solicitării certificatului prin împuternicit.