Acte necesare pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soților

Ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi.

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

Observații:

Taxa privind desfacerea căsătoriei prin acordul soților este de 593 lei și se achită la data eliberării certificatelor de divorţ.

  • Actele de identitate, în original;

  • Certificatele de naştere, în original;
  • Certificatul de căsătorie, în original;
  • Declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comunã declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate;
  • Livret de familie, în original (dacă este cazul);
  • Dosar de încopciat.