Actele necesare pentru eliberarea certificatului de căsătorie (în locul celui furat, distrus sau pierdut)

PRECIZĂRI:

-
Cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau la primăria de domiciliu a petiţionarului, personal sau prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocațială.

- Procura dată la notar în străinătate trebuie să fie apostillată sau supralegalizată, după caz, iar traducerea acesteia să fie autentifică de către un notar din România;

- Modelul de procură se poate obţine de la Ghişeu căsătorii-camera E 80.

- Pierderea sau deteriorarea certificatului de căsătorie constituie contravenție la regimul actelor de stare civilă și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

  • Actul de identitate, în original;
  • Vechiul certificat de căsătorie, în original (în caz de deteriorare);
  • Procură specială/împuternicire avocațială, în original (în cazul solicitării certificatului prin împuternicit).