Actele necesare pentru tăgada paternității

  • Sentință civilă în original cu ștampila de rămasă definitivă și irevocabilă;
  • B.I./C.I./Pașaport(C.R.D.S.)/ Pașaport străin al tatălui, în original;
  • Certificat de naștere al minorului, în original;