Acte necesare pentru rectificarea actelor de stare civilă

Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.; în funcţie de rezultatul verificărilor, se emit dispoziţii de admitere sau de respingere.

Cererea privind rectificarea unui act de stare civilă se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă în cauză sau la primăria de domiciliu a petiţionarului, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

NOTĂ:
Modelul de procură se poate obţine de la Ghişeu Proceduri speciale-Camera E 84.

  • Certificate de stare civilă, în original;
  • Actul de identitate al solicitantului, în original.