Asistență socială

Acordarea venitului minim de incluziune

Asistență socială

Lunile tatălui - acte necesare pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani

Asistență socială

Acte necesare pentru acordarea stimulentului de inserție, la revenirea în activitate din concediul pentru creșterea copilului

Asistență socială

Ajutoare de urgență

Asistență socială

Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie termică, energie electrică, lemne

Asistență socială

Acte necesare pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice

Asistență socială

Acte necesare pentru acordarea stimulentului de inserție

Asistență socială

Acte necesare pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului (în continuarea indemnizației pentru Primul copil)

Asistență socială

Acte necesare pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani

Asistență socială

Acte necesare pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani

Asistență socială

Alocația de stat pentru copii

Asistență socială

Decontarea cheltuielilor pentru cazarea persoanelor refugiate din Ucraina

Asistență socială

Acte necesare admiterii în cadrul centrului de terapie și recuperare pentru copii cu autism caleidoscop

Asistență socială

Angajarea asistentului personal pentru persoana cu handicap grav

Asistență socială

Acte necesare în vederea acordării mesei la cantina municipiului Sibiu

Asistență socială

Ajutor de înmormântare

Asistență socială

Ajutorul social

Asistență socială

Acte necesare în vederea acordării stimulentului educațional

Asistență socială

Centrul Adăpostul de Noapte

Asistență socială

Indemnizația cuvenită părinților sau după caz reprezentantului legal al copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav/reprezentanții legali ai acestora

Asistență socială

Gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport în comun

Asistență socială

Efectuarea anchetei sociale necesare pentru obținerea rovinietei

Asistență socială

Efectuarea anchetei sociale necesare evaluării / reevaluării pentru internare într-un centru rezidențial pentru persoane adulte cu handicap

Asistență socială

Efectuarea anchetei sociale necesare evaluării / reevaluării pentru încadrarea adultului într-un grad de handicap

Asistență socială

Efectuarea anchetei sociale necesare evaluării / reevaluării privind încadrarea copilului într-un grad de handicap/elaborarea unui plan de abilitare-reabilitare

Asistență socială

Acte necesare suspendare plată indemnizație creștere copil

Asistență socială

Sesizare caz social

Asistență socială

Adeverință poștă indemnizație restantă

Asistență socială

Aducere la cunoștință decesul unei persoane care beneficiază de indemnizație

Asistență socială

Acte necesare pentru întocmirea anchetei sociale pentru întreprinderi sociale

Asistență socială

Acte necesare dosar ces

Asistență socială

Acte necesare pentru evaluarea/reevaluarea în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap pentru încadrarea într-un grad de handicap

Asistență socială

Acte necesare în vederea evaluării complexe și încadrării copilului cu dizabilități în grad de handicap/ acces la servicii de abilitare/reabilitare

Asistență socială