Centrul Adăpostul de Noapte

Coordonator personal de specialitate: Hageanu Marius

DATE CONTACT

·        Piata Iancu de Hunedoara nr. 3, Sibiu

·        0369-436000, 0799-812579

·        adapostnoapte.das@sibiu.ro

Admiterea în Centru a beneficiarilor se face între orele 19.00 – 22.00, urmând ca beneficiarii să, părăsească centrrul la ora 7.30 dimineața.

Centrul Adăpostul de Noapte Sibiu, fără personalitate juridică, se află în structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială Sibiu.
Pentru admiterea în Centrul Adăpostul de Noapte beneficiarii trebuie să prezinte un act de identitate valabil, în lipsa unui act de identitate valabil să prezinte un proces verbal de identificare întocmit de organele competente.

Beneficiarii eligibili ai Centrului Adăpostul de Noapte Sibiu sunt :

·        persoane care au implinit vărsta de 18 ani

·        persoane fără adăpost,

·        persoane fără venituri

·        persoane fără susținători legali

·        persoane care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate enunțate mai sus și nu se află sub influența băuturilor alcoolice

·        persoane care îndeplinesc cumulativ criteriile enunțate mai sus și nu suferă de afecțiuni psihice

 

ACTE NECESARE

Pentru admiterea în Centrul Adăpostul de Noapte beneficiarii trebuie să prezinte un act de identitate valabil, în lipsa unui act de identitate valabil să prezinte un proces verbal de identificare întocmit de organele competente.

ATRIBUȚII

Centrul Adăpostul de Noapte se află în subordinea directorului executiv al Direcției de Asistență socială Sibiu, este coordonat de un coordonator personal de specialitate și are următoarele atribuții specifice:

1. furnizarea serviciilor sociale de interes public genera/local, prin următoarele activități:

·        reprezentarea Direcției de Asistență Socială Sibiu în raport cu beneficiarii;

·        cazare pe perioada nopții, conform programului de funcționare a Adăpostului de Noapte, în condiții adecvate

·        asigurarea condițiilor pentru igienă corporală în regim de urgență (duș), igienizarea lenjeriei beneficiarilor;

·        asigurarea de băuturi calde nealcoolice (ceai, cafea, lapte, etc.) pentru toți beneficiarii care nu au asigurată masa la cantina socială, produse de patiserie sau pachete de hrană rece pentru seara, la venire și dimineața la plecarea din centru. Cu ocazia sărbătorilor legale (Paști, Crăciun, Anul Nou, etc.) centrul poate oferi tuturor beneficiarilor prezenți în adăpost pachete festive în funcție de bugetul existent. Asigurarea meselor se face din venituri proprii, donații/sponsorizări. Porțiile de hrană neconsumate la prînz de beneficiarii Cantinei Municipiului Sibiu se pot preda la Centrul Adăpostul de Noapte, pe bază de proces verbal de predare-primire, urmând ca aceste pachete să fie distribuite beneficiarilor adăpostului , la cină.

·        supravegherea beneficiarilor pe timpul nopții

·        activități de consiliere socială, de informare și de socializare

2. informarea beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despe domeniul său de activitate, prin următoarele activități:

·        materiale informative pe suport de hârtie sau electronic (site-ul instituției)

·        ghidul beneficiarului pentru infoirmarea acestuia cu privire la Regulamentul de organizare și Funcționarea a Adăpostului de Noapte

·        rapoarte de activitate publicate pe site-ul Direcției de Asistență Socială

3. promovarea drepăturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, promovarea drepturilor omului în general, prevenirea situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile din care fac parte și beneficiarii; prin următoarele activități:

·        promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor în relația cu mass media

·        asigurarea transparenței privind activităților centrului

·        activități care duc la creșterea stimei de sine a beneficiarilor

·        dezvoltarea de programe conform nevoilor reale ale beneficiarilor

4. asigurarea calității serviciilor sociale, prin următoarele activități:

·        elaborarea și actualizare ori de câte ori e cazul a instrumentelor de lucru standardizate, a procedurilor de lucru utilizate în cadrulș procesului de acordare a serviciilor:

·        monitorizarea periodică a serviciilor prestate;

·        evaluarea gradului de satisfacție al beneficiarilor în raport cu serviciile oferite

5. administrarea resurselor financiare, materiale și umane prin următoarele activități:

·        necesarul financiar, material și uman al centrului stabilit conform prevederilor legale

LEGISLAȚIE

Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale – Anexa 5  Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte.

SERVICII OFERITE

Centrul Adăpostul de Noapte Sibiu oferă servicii de cazare, existând 40 de locuri, 10 pentru femei și 30 pentru bărbați, în 6 dormitoare, conform programului de cazare și masă la venirea și la plecarea din centru beneficiarilor eligibili. Totodată beneficiarii își fac la venirea în centru igiena personală și au posibilitatea să își spele hainele. pentru acestea centrul pune la dispoziția beneficiarilor obiecte pentru igiena personală și materiale de igienizare ( periuță de dinți, pastă de dinți, gel de duș, șampon, prosop, detergent, etc.)