Efectuarea anchetei sociale necesare evaluării / reevaluării privind încadrarea copilului într-un grad de handicap/elaborarea unui plan de abilitare-reabilitare

1. Cerere Tip – se descarcă, se completează, se semnează și se trimite; (în format electronic - scanat);

2. B.I./C.I. părinţi (în format electronic - scanat);

3. Certificat naştere sau C.I.minor/ă (în format electronic - scanat);

4. Certificat de încadrare în grad de handicap (în format electronic - scanat);

5. Certificat de orientare şcolară / profesională (în format electronic - scanat);

6. Act medical (referat medical sau ieşire spital, etc.) (în format electronic - scanat);