Acte necesare pentru întocmirea anchetei sociale pentru întreprinderi sociale

  • Cerere tip
  • Act de identitate al persoanei pentru care se solicită efectuarea anchetei sociale
  • Documente care sa ateste starea de vulnerabilitate (adeverință de venit, cupon pensie, certificat handicap/invaliditate, adeverință medical)