Ajutoare de urgență

Reglementare:

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare - în situaţii de necesitate cauzate de calamitaţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotarâre a consiliului local.

1. Acte doveditoare privind componenta familiei
   a. Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identiate provizorie
   b. Certificat de naştere pentru personale în vârsta de până la 14 ani

2. Acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei din:

   a. Salarii şi alte drepturi salariale
   b. Pensii
   c. Alte drepturi de asigurări sociale
   d. Indemnizaţii, alocații și ajutoare cu caracter permanent
   e. Act constatator al situaţiei de necesitate.