Acte necesare admiterii în cadrul centrului de terapie și recuperare pentru copii cu autism caleidoscop

CENTRUL DE TERAPIE ŞI RECUPERARE PENTRU COPII CU AUTISM  

“CALEIDOSCOP”

 

Centrul promovează incluziunea socială şi participarea activă a copiilor cu elemente din spectrul autist la viaţa familială şi a comunităţii din care fac parte, respectând unicitatea fiecăruia, potenţialul, abilităţile şi libertatea de a alege, militeayă pentru atingerea nivelului maxim posibil de independenţă.

Misiune:

-       Îmbunătăţirea vieţii copiilor cu autism şi a familiilor lor, prevenirea abandonului şi instituţionalizarea copiilor

-       Desfăşurarea unor programe de intervenţie timpurie şi structurarea experienţelor de învăţare care susţin dezvoltarea socială, emoţională, fizică şi cognitivă a copiilor

-       Organizarea de activităţi de sprijin, consiliere şi educare a părinţilor-reprezentanţilor legali

-       Garantarea şi contribuţia la respectarea drepturilor copiilor şi familiilor lor din România

Scop:

-       Desfăşurarea de activităţii de lobby şi advocacy pentru drepturile copiilor şi familiei – legislaţie, servicii sociale, educaţie, sănătate

-       Funizarea de servicii sociale în favoarea copiilor în dificultate şi a familiilor lor cu scopul integrării sociale şi şcolare şi creşterea calităţii vieţii lor

-       Prevenţia în situaţiile de risc social.

 

Valori:

-       Relaţia cu partenerii, comunitatea, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale; credibilitate, transparenţă, eficienţă, accesibilitate

 

Terapii şi intervenţii oferite:

  1.     Integrare senzoriala

Intervenția terapeutică în aria de integrare senzorială ajută copilul - prin activități de stimulare structurate - să preia/ să moduleze/ să discrimineze și să folosească eficient informațiile senzoriale  pentru a atinge potențialul maxim in conștientizarea propriului corp, dezvoltarea senzo-motrică și îmbunătățirea relației cu mediul extern. Acestea sunt condiții primordiale pentru dezvoltarea capacității de adaptare, reducerea comportamentelor autostimulative și creșterea gradului de autonomie

  2.     Logopedie

Terapia logopedica presupune dezvoltarea limbajului si a vocabularului, corectarea sunetelor  dezvoltarea abilităţilor de comunicare a nevoilor, dorinţelor, sentimentelor sau trăirilor.

  3.     Kinetoterapie

Intervenţiile de asistenţă socială oferă informaţii despre drepturile familiei şi copilului, consiliere familială, organizează grupuri educaţionale pentru părinţi

  4.     Intervenţia psihopedagogica

Terapia logopedică presupune dezvoltarea limbajului şi a vocabularului, corectarea sunetelor  dezvoltarea abilităţilor de comunicare a nevoilor, dorinţelor, sentimentelor sau trăirilor.

  5.     Ergoterapie

Terapia utilizază pictura, modelaj, colaj,  prin care copiii sunt valorizati ca indivizi si ajutati sa isi dezvolte increderea in sine, abilitatile sociale, de relaţionare şi comunicare, sa îşi exprime gândurile, atitudinile si sentimentele. 

  6.     Terapie prin masaj şi aromaterapia

Terapia asigură relaxarea, creşterea capacităţii de concentrare, corectarea posturii, creşterea mobilitătii articulare, formarea percepţiei corecte asupra propriului corp.

  7.     Activităţi de predare în grup de copii

Intervenţia facilitarea incluziunii şcolare şi sociale prin: dezvoltarea comportamentelor prosociale; dezvoltarea cooperării şi comunicării în cadrul grupului; dezvoltarea capacităţii de identificare a emoţiilor proprii şi ale celorlalţi; învăţarea în situaţii de grup. 

  8.     Psihoterapie de grup pentru copii

 Intervenţia facilitarea incluziunii şcolare şi sociale prin: dezvoltarea comportamentelor prosociale; dezvoltarea cooperării şi comunicării în cadrul grupului; dezvoltarea capacităţii de identificare a emoţiilor proprii şi ale celorlalţi; învaţarea în situaţii de grup.

  9.     Activitati recreative si de socializare

Intervenţia are ca rol menţinerea echilibrului psihic şi fizic necesar dezvoltării optime a copiilor. 

  10.  Sprijin pentru familie

Consiliere psihologică/ educaţională, psihoterapie şi activităţi de dezvoltare personală, individual şi/sau în grup.

  11.  Şcoala părinţilor

Nevoia de a constitui din familie un co-partener înterapia copilului se exprimă în workshopuri şi seminarii pentru părinţii fiind sprijin pentru abordarea relaţiei cu proprii copii, explicarea a ceea ce presupune diagnosticul şi care sunt modalităţile adecvate de intervenţie.

  12.  Asistenţă socială

Intervenţiile de asistenţă socială oferă informaţii despre drepturile familiei şi copilului, consiliere familială, organizează grupuri educaţionale pentru părinţi

 

Echipa multidisciplinară:

2 psihologi

4 psihopedagogi

2 logopezi

1 maseur

1 asistent social

 

Documente necesare pentru înscriere:

-        Cerere scrisă de admitere în Centru;

-        Documentele de identificare ale copilului-copiilor şi reprezenanţilor legali;

-        Documentele care atestă un diagnostic de spectru autist şi/sau certificatul de încadrare într-un grad de handicap;

 

Program de funţionare:

Luni-Joi 7:30 – 16:00

Vineri 7:30-13:30

CONTACT:

Persoana de contact:

1.     Tudorache Elena Miruna – Preşedinte U.C.O.S.

Tel.: 0745036007

Email: ucos@ucos.ro

2.     Badi Blanka – Psihopedagog Principal

Tel.: 0799812569

Email: Caleidosco@sibiu.ro

 

Adresa:
Aleea Streiu 8, Sibiu 557260
Tel: 07499812569
Email: 
Caleidoscop@sibiu.ro