Alocația de stat pentru copii

Documentele se pot transmite on-line și pe adresa alocatii.familiale@sibiu.ro


Reglementare:
Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată; Hotărârea nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plata alocaţiei de stat pentru copii.

1.Cerere tip;

2.Certificat de naştere nou-născut;

3.Carte de identitate mama;

4.Carte de identitate tata;

5.Livret de familie / Certificat de căsătorie / Hotărâre judecătorească definitivă de divorț;

7.Hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, după caz;

7.Extras de cont (solicitantul să fie titularul contului)