Acte necesare pentru acordarea stimulentului de inserție, la revenirea în activitate din concediul pentru creșterea copilului

TERMEN DE DEPUNERE: 30 DE ZILE  LUCRĂTOARE  DE LA RELUAREA ACTIVITĂȚII.


NOTĂ- CEREREA DE ACORDARE A STIMULENTULUI DE INSERȚIE SE DEPUNE PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPT(în situația depunerii dosarului la ghișeu)

”!!! SE ANUNȚĂ ÎN SCRIS SITUAȚIA INTRĂRII ÎN CONCEDIU DE MATERNITATE, PERIOADĂ ÎN CARE PLATA STIMULENTULUI SE SUSPENDĂ, RELUAREA PLĂȚII SE FACE LA CERERE.

Documentele se pot transmite on-line și pe adresa alocatii.familiale@sibiu.ro


Reglementare:
O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

1.Cererea tip de acordare a dreptului la stimulent;

2.Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani/ stimulent;

3.Dovadă (adeverinţă eliberată de angajator), sau acte de la autorităţile competente despre reînceperea activităţii aducătoare de venituri profesionale;

4.Extras de cont (solicitantul să fie titularul contului);

5.Act de identitate solicitant;

6.Certificat de naştere copil;