Acte necesare dosar ces

Nota: Cererea se înregistrează numai în condiţiile în care sunt anexate toate documentele menţionate(Conf. Ordinului 1985/2016, art.45, alin.1,2 si 3).

Telefon contact: 0269/247066 – CJRAE Sibiu/Serviciul SEOSP.

Program:

- PRIMIRE DOCUMENTE : LUNI - JOI 8-12, pe baza unei PROGRAMĂRI TELEFONICE.
- ELIBERARE DOCUMENTE - VINERI: 8 - 10.

Dosarele complete se depun la sediul CJRAE Sibiu, str. Turismului, nr. 15, et. II.

 1. Cerere tip pentru evaluarea complexă - completată de părinte - se poate descărca din partea de jos a paginii;
 2. Certificat de naştere şi/sau carte de identitate a copilului;
 3. Documente de identitate ale părinților/ reprezentanți legali;
 4. Documentului prin care se face dovadă că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului(Hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);
 5. Ancheta socială de la SPAS - PRIMĂRIA de domiciliu / de reședință. (Valabilitate 3 luni);
 6. Fişă medicală sintetică. (Completată de medicul de familie al copilului);
 7. Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
 8. Fişa de evaluare psihologică (Psiholog clinician, valabilitate 3 luni);
 9. Fişă psihopedagogică (Completată de către cadru didactic);
 10. Foaie matricolă/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;
 11. Certificat de orientare şcolară/profesională la reorientarea copilului;
 12. Fişă psihoeducaţională (Se completează la CJRAE SIBIU de către specialiştii din cadrul SEOSP - în prezenţa copilului şi părintelui sau reprezentantului legal);
 13. Alte documente (După caz)**.