Adeverință poștă indemnizație restantă

  • C.I. / B.I. solicitant + C.I./B.I. frați/surori (după caz, dacă solicitantul este frate/soră) 
  • Declarație frați/surori că sunt de acord ca solicitantul să primească indemnizația restantă; 
  • Certificat deces 
  • Acte doveditoare ale rudeniei: soț/soție (certificat căsătorie), fiu/fiică (certificat naștere), părinte (mama/tatăl).