Efectuarea anchetei sociale necesare evaluării / reevaluării pentru internare într-un centru rezidențial pentru persoane adulte cu handicap

1. Cerere Tip - se descarcă, se completează, se semnează și se trimite; (în format electronic - scanat);

2. B.I./C.I. al/a persoanei cu handicap (în format electronic - scanat);

3. Certificat de încadrare în grad de handicap valabil cu anexă (în format electronic - scanat);

4. Act medical (referat medical, scrisoare medicală, bilet ieşire spital, etc.) (în format electronic - scanat);

5. Cupon pensie, adeverinţă salariat (după caz) (în format electronic - scanat);

6. în cazul adulților puși sub interdicție, trebuie și carte de identitate / carte de identitate provizorie a tutorelui care depune cererea + Sentința civilă de punere sub interdictie și numire tutore (în format electronic - scanat);