Gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport în comun

Reglementare:

- art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 442/2017 privind modalitatea de acordare a gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat, persoanele cu handicap grav, asistenții personali sau însoțitorii acestora, precum și pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiari:

- copiii cu handicap accentuat;
- copiii cu handicap grav;
- adulții cu handicap accentuat;
- adulții cu handicap grav;
- asistenții personali ai copiilor și adulților cu handicap grav.

upentru copii / adulti cu handicap grav / accentuat,

 documentația necesară:

1. Cerere tip - se descarcă, se completează, se semnează și se trimite; (în format electronic - scanat);

2. Act de identitate: buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie, (în format electronic - scanat);

 w în cazul copiilor certificatul de naştere / carte de identitate / carte de identitate provizorie + carte de identitate / carte de identitate provizorie a părintelui care depune cererea (în format electronic - scanat);

 w în cazul adulților puși sub interdicție, trebuie și carte de identitate / carte de identitate provizorie a tutorelui care depune cererea + Sentința civilă de punere sub interdictie și numire tutore (în format electronic - scanat);

3. Certificat de încadrare în grad de handicap și anexa (în format electronic - scanat);
4. Contractul de muncă în cazul al asistentului personal
(în format electronic - scanat);
5. Decizie pensie în cazul persoanelor cu handicap pensionare
(în format electronic - scanat);

u pentru asistentii personali ai copiilor si adultilor cu handicap grav,

 documentația necesară:
- Cerere – aceeași – care se descarcă, se completează, se semnează și se trimite;
(în format electronic - scanat);

- Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie – asistent personal al persoanei cu handicap grav (în format electronic - scanat);
- Certificat de nastere / Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie – persoană (copil / adult) cu handicap grav
(în format electronic - scanat);
- Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie - reprezentant legal al copilului cu handicap grav (dacă asistentul personal nu este unul dintre părinții copilului);
(în format electronic - scanat);
- Certificat de încadrare în grad de handicap grav cu anexă
(în format electronic - scanat);

- Contractul de muncă actual al asistentului personal al persoanei cu handicap grav (în format electronic - scanat);