Acte necesare pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului (în continuarea indemnizației pentru Primul copil)

TERMEN DE DEPUNERE:
- 60 zile înainte de împlinirea de către primul copil a vârstei de 2 sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap
- după împlinirea vârstei de 2 ani a primului copil, stabilirea dreptului la indemnizație pt al doilea copil se face cu data depunerii cererii

NOTA- CEREREA DE ACORDARE A INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI SE DEPUNE PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPT(în situația depunerii dosarului la ghișeu)

Documentele se pot transmite on-line și pe adresa alocatii.familiale@sibiu.ro

Reglementare:
O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor


a) cererea tip de acordare a dreptului la indemnizația lunară pentru creșterea copilului ;

b) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;

c) act de identitate solicitant

d) certificate de naștere ale ambilor copii

e) certificat de căsătorie

f) decizia nouă de suspendare a contractului individual de muncă

g) extras de cont (solicitantul să fie titularul contului)

h) declarația celuilalt părinte trebuie să fie însoţită de documente justificative din care să rezulte dacă a lucrat/ nu a lucrat în ultimele 12 luni anterior datei nașterii copilului(Casa Județeană de Pensii, adeverință eliberată de angajator/ Administrația Județeană a Finanțelor Publice)

i) în situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.