Indemnizația cuvenită părinților sau după caz reprezentantului legal al copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav/reprezentanții legali ai acestora

Reglementare:

- art. 42 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privin protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiari:

- părinţii / reprezentanţii legali al copilului cu handicap grav;
- adulţii cu handicap grav / reprezentanţii legali al acestora, cu excepţia celor cu handicap grav vizual;

1. Cerere tip - se descarcă, se completează, se semnează și se trimite; (în format electronic - scanat);

  Opțiune tip (după caz) – se descarcă, se completează, se semnează și se trimite; (în format electronic - scanat);

 (opțiunea să fie împreună cu cererea)

2. Act de identitate: buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie pentru adultul cu handicap grav/ şi reprezentantul legal al acestuia (după caz), iar în cazul copiilor certificatul de naştere / carte de identitate / carte de identitate provizorie (după caz) al / a copilului (în format electronic - scanat) şi buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie al/a părintelui care depune cererea (în format electronic - scanat);

3. Certificat de încadrare în grad de handicap grav și anexa (în format electronic - scanat);

4. Sentinţa civilă definitivă de punere sub interdicţie a persoanei cu handicap grav (după caz) (în format electronic - scanat);

5. Dispoziţie / sentință civilă de numire a reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav (după caz) (în format electronic - scanat); 

6. Decizie pensie (după caz) (în format electronic - scanat);

7. Cupon pensie (după caz) (în format electronic - scanat);

8. Act medical cu diagnosticul (în format electronic - scanat);

9. Extras de cont bancar (în format electronic - scanat);