Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Acte necesare pentru scutire mijloc de transport pentru veterani și văduvele necăsătorite și beneficiari ai D.L. 118/1990

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport - persoane fizice

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport (Persoane Fizice)

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Solicitare informații executarea silită - persoane fizice ( amenzi, somații, popriri)

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Solicitare informații impunere impozite și taxe - persoane fizice

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Petitii (persoane fizice)

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri (Persoane Fizice)

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Acte necesare pentru scutire imobil beneficiari ai legii 168/2020, veterani și văduvele necăsătorite ale acestora, legii 341/2004 și ai D.L. 118/1990

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Acte necesare pentru scutire imobil handicap/ invaliditate

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Acte necesare pentru scutire mijloc de transport handicap/ invaliditate

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren (Persoane Fizice)

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală (Persoane Fizice)

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Acte necesare scoaterii din evidență a unei construcții în cazul demolării

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Acte necesare scoaterii din evidenţă în cazul înstrăinării unei clădiri

Taxe și impozite (Persoane Fizice)