Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru persoane fizice în cazul clădirilor dobândite prin:

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe teren pentru persoane fizice

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Acte necesare scoaterii din evidență în cazul înstrăinării unei clădiri/teren pentru persoane fizice

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Acte necesare pentru scutire imobil persoane cu handicap/invaliditate

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Acte necesare pentru scutire mijloc de transport persoane cu handicap/invaliditate

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Acte necesare scoaterii din evidență a unei construcții în cazul demolării

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Acte necesare pentru scutire imobil beneficiari ai Legii 168/2020, veterani și văduvele nerecăsătorite ale acestora, Legii 341/2004, ai D.L. 118/1990 și beneficiari ai O.G. nr. 105/1999

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Acte necesare pentru scutire mijloc de transport pentru veterani și văduvele nerecăsătorite ale acestora, beneficiari ai D.L. 118/1990 și ai O.G. nr. 105/1999

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pentru persoane fizice

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Acte necesare scoaterea din evidență a mijloacelor de transport pentru persoane fizice

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Solicitare informații executarea silită - persoane fizice ( amenzi, somații, popriri)

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Solicitare informații impunere impozite și taxe - persoane fizice

Taxe și impozite (Persoane Fizice)

Petitii (persoane fizice)

Taxe și impozite (Persoane Fizice)