Acte necesare pentru scutire imobil persoane cu handicap/invaliditate

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele:
- 0269.208800 - interior 945; 947; 948.

  • Cerere tip; 
  • Certificat de persoană cu handicap accentuat sau grav / invaliditate gradul I;
  • Act de identitate sot, sotie / act de identitate părinți copil minor;
  • Certificat de căsătorie;
  • Certificat de naștere (Pentru copil minor cu handicap);
  • Sentința/ dispoziția primarului.