Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru persoane fizice în cazul clădirilor dobândite prin:

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele:
- 0269.208800 - interior 945; 947; 948.

Autorizație de construire:

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri (Persoane Fizice);
 • DECLARAŢIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare;
 • Declarație privind valoarea reală a lucrărilor;
 • Autorizația de construire;
 • Schiță (releveu) pe fiecare nivel cu suprafață construită sau utilă;
 • Plan de situație și încadrare în zonă;
 • Memoriu de arhitectură;
 • Acte de identitate ale dobânditorilor;
 • Certificat energetic - pagina cu clasificarea energetică a clădirii (dacă a fost întocmit);
 • Releveul construcției (dacă a fost întocmit).

Contract Vânzare/Cumpărare:

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri (Persoane Fizice);
 • DECLARAŢIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare;
 • Schiță (releveu) pe fiecare nivel cu suprafață construită sau utilă (Atenție: Se depune pentru imobile dobândite de la persoane juridice sau în cazul în care s-au făcut măsurători și suprafețele din acestea diferă de cele din evidențele fiscale);
 • Contract de vânzare-cumpărare;
 • Acte de identitate ale dobânditorilor;
 • Certificat energetic - pagina cu clasificarea energetică a clădirii.

Donație, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă:

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri (Persoane Fizice);
 • DECLARAŢIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare;
 • Schiță (releveu) pe fiecare nivel cu suprafață construită sau utilă (Atenție: Se depune pentru imobile dobândite de la persoane juridice sau în cazul în care s-au făcut măsurători și suprafețele din acestea diferă de cele din evidențele fiscale);
 • Act de dobândire;
 • Acte de identitate ale dobânditorilor.

Adjudecare:

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri (Persoane Fizice);
 • DECLARAŢIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare;
 • Proces verbal de licitație;
 • Act adjudecare;
 • Schiță (releveu) pe fiecare nivel cu suprafață construită sau utilă (Atenție: Se depune pentru imobile dobândite de la persoane juridice sau în cazul în care s-au făcut măsurători și suprafețele din acestea diferă de cele din evidențele fiscale);
 • Acte de identitate ale dobânditorilor;
 • Certificat energetic (dacă a fost întocmit).

Prin alte modalități:

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri (Persoane Fizice);
 • DECLARAŢIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare;
 • Schiță (releveu) pe fiecare nivel cu suprafața construită și un plan de situație;
 • Documente justificative mod dobândire;
 • Acte de identitate ale dobânditorilor;
 • Extras de carte funciară.