Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pentru persoane fizice

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele:
- 0269.208800 - interior 945; 947; 948.

Programare online ghișeu Mijloace de transport

  • Actul de dobândire ( ex: contract de vânzare-cumpărare / factură fiscală / act donație / certificat de moștenitor / Kaufvertrag etc) 3 exemplare, vizate de primăria de domiciliu a vânzătorului;
  • Certificat de atestare fiscală emis de către primăria vânzătorului în cazul facturii fiscale;
  • În cazul în care vânzătorul mijlocului de transport este o firmă care are ca domeniu de activitate comerțul cu autoturisme (cod CAEN 4511) este necesar să prezentați CIF/CUI de la firma respectivă în copie sau certificat constatator (în cazul în care nu este activitatea principală), Certificat fiscal și dovada înregistrării ca MARFA;
  • Act de identitate vânzător și cumpărător (CI/CIF după caz);
  • Carte de identitate a vehiculului eliberată de RAR;
  • Pentru autovehiculele dobândite din afara țării este necesară traducerea actelor în conf. cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;
  • Adeverință eliberată de RAR sau altă unitate autorizată, care să ateste sistemul de suspensie al autovehiculului de transport marfă cu masa totală de peste 12 tone.