Acte necesare pentru scutire mijloc de transport pentru veterani și văduvele nerecăsătorite ale acestora, beneficiari ai D.L. 118/1990 și ai O.G. nr. 105/1999

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele:
- 0269.208800 - interior 945; 947; 948.

  • Cerere tip;
  • Act doveditor (certificat/adeverință/atestat) în care se precizează calitatea de beneficiar al scutirii și data de la care se deține calitatea respectivă;
  • Act de identitate sot, sotie / act de identitate părinți copil minor;
  • Certificat de căsătorie.