Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe teren pentru persoane fizice

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele:
- 0269.208800 - interior 945; 947; 948.

  • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren;
  • Schiță cadastrală (Documente cadastrale), după caz; 
  • Carte de identitate;
  • Act dobândire (Contractul de vânzare-cumpărare/act de donație/ contract de întreținere, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, act partaj, etc).