Acte necesare scoaterii din evidență în cazul înstrăinării unei clădiri/teren pentru persoane fizice

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele:
- 0269.208800 - interior 945; 947; 948.

  • Cerere;  
  • Actul de înstrăinare contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de întreținere, certificate de moștenitor, sentință,  alte acte prin care s-a transferat dreptul de proprietate.