Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele:
- 0269.208800 - interior 943; 984.

PENTRU IMOBILE:

În cazul dezbaterii succesiunii:
- solicitare formulată de notarul public ce inițiază procedura succesorală, conform prevederilor art. 160 alin. 2 din Codul de Procedură Fiscală
- chitan
ța de eliberare - 2 lei în regim normal
- 12 lei în regim urgenta


În cazul înstrăinărilor:
- cerere tipizată
- CI proprietar în original si copie - în lipsa procura de reprezentare
şi copie CI reprezentant
- chitan
ţa de eliberare - 2 lei în regim normal
- 12 lei în regim urgenta


PENTRU AUTOTURISME:


În cazul programului rabla:
- CI
- cerere tipizat
ă
- chitan
ţa de eliberare - 2 lei în regim normal
- 12 lei în regim urgenta.


Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal